Udgivet fre d. 2. nov 2018, kl. 12:51

Mens den nyligt afholdte Halloween forbindes med gys og slik er Allehelgen en langt mere fredelig begivenhed. Oprindeligt var Allehelgen en dag, hvor man mindedes alle dem, der i historiens løb var døde for deres kristne tros skyld. I dag er Allehelgen en dag, hvor vi mindes vore døde i taknemmelig erindring. Dagen falder den første søndag i november og i Skt. Johannes Kirke holdes en særlig gudstjeneste.

Alle er velkomne ved gudstjenesten, som i år er den 4. november kl. 10.30.  Pårørende, der for ikke så længe siden har mistet en af sine kære er særligt inviterede til, sammen med deres familie, at mindes deres kære ved denne mindegudstjeneste.

Under gudstjenesten bliver navnene læst op på dem, der er bisat eller begravet siden sidste Allehelgen.

Efter gudstjenesten indbyder vi til middag i Johannesgården.

Søndagens tekst

'Salige er de, som sørger, for de skal trøstes.' Det er allehelgen på søndag og gudstjenesten er båret af tekster, der trøster. Fra Matthæusevangeliets 'saligprisninger' til læsningen fra Johannes Åbenbaring med ordene: 'Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere'.

Se søndagens tekst…

Kategorier Voksne