Udgivet fre d. 29. nov 2019, kl. 10:32

Menighedrådet holdt d. 19. november konstituerende møde.

Formand: Lone Weiling
Næstformand: Leif Jensen
Kirkeværge: Thorkild K. Christensen
Kontaktperson: Kate Hornbek
Kasserer: Peter Lautrup
Sekretær: Villy Schmith
Byggesagkyndig: Niels Poulsen
Kirkeværge: Thorkild K. Christensen
Valgformand: Leif Jensen

Kategorier Nyheder