We are updating our website design to improve the experience on our site.

Pinse - Helligåndens komme

Pinse - Helligåndens komme
Udgivet af Maj Dandanell, man d. 18. maj 2020, kl. 12:00
Ukategoriseret

Pinse kommer af græsk pentēkostḗ, der betyder "halvtredsindstyvende". Og pinsen ligger netop 50 dage efter påske og er den højtid, hvor vi mindes Helligåndens komme.

Det fortælles i Apostlenes Gerninger, at disciplene er forsamlet på Pinsedag, da der pludselig kommer ”en lyd som af et kraftigt vindstød”. De bliver herefter fyldt af Helligånden, og de begynder at tale i andre tungemål. 

Denne begivenhed kaldes normalt for Pinseunderet.

Kirkens fødsel Pinsen bliver også anset som værende den kristne kirkes fødsel. Apostlenes Gerninger beretter om, at disciplen Peter umiddelbart efter modtagelsen af Helligånden holder den allerførste prædiken, og at flere tusinde mennesker ved denne lejlighed begynder at tro på Jesus som Guds søn.

Helligånden Jesus bebudede Helligåndens komme allerede på Kristi Himmelfartsdag, hvor han lovede disciplene, at han ville sende Helligånden til verden. Helligånden kommer til verden og skaber tro, håb og fællesskab blandt mennesker. Den beskrives som værende Guds ånd og skabende kraft, og den er udtryk for Guds nærvær i verden.

Helligånden symboliseres ved en hvid due.

Pinsedag falder altid på den syvende søndag efter påske. Det betyder, at den tidligst kan falde på den 10.maj og senest på den 13. juni. I 2020 falde pinsen d. 31. maj og i 2021 d. 23. maj.