Udgivet af Maj Dandanell, søn d. 15. mar 2020, kl. 11:30

Hvorfor skal vi have Det gamle testamente i ny oversættelse?
I 2020 kommer der en ny oversættelse af Det gamle testamente fra Bibelselskabet. I 2012 kom oversættelsen af Det nye testamente under navnet ”Den nye aftale.” Nu er turen så kommet til en oversættelse af Det gamle testamente. Men at oversætte fra en oldhebræisk tekst er sin sag.

Vi har talt med sognepræst i Skt. Johannes Sogn, Leise Christensen om de udfordringer, der er i at oversætte fra et uddødt sprog til nudansk og hvilke overvejelser, man gør sig.

Hvem
Leise Christensen er sognepræst i Skt. Johannes sogn og næstformand i Bibelselskabet. Hun har i forbindelse med nyudgivelsen oversat Profeten Amos’ Domtekst.

Hvorfor skal vi have en nyoversættelse?
”Dansk Bibelselskab oversatte i 2012 Det nye testamente fra græsk i det, der hedder Den nye aftale. Det gamle testamente blev ikke oversat ved den lejlighed, men det bliver det nu. For at komme så tæt på den oprindelige tekst som muligt oversættes den, i modsætning til Den nye aftale, fra oldhebræisk.”

Hvordan griber man en oversættelse an?
”At oversætte en tekst er en omfattende proces”, fortæller Leise. ” Som oversætter arbejder man med den oprindelige tekst og oversætter derfra. Når den rå oversættelse er klar fra oversætteren, kommer den videre til litterær sprogvask hos en sprogvasker.”  

Sprogvaskeren, der typisk journalister, forfattere og retorikere, sikrer sig blandt andet, at teksten er forståelig på nudansk. Efterfølgende er der en dialog mellem de oversætter og sprogvasker, indtil man finder den endelig oversættelse, der giver mening på nudansk, men samtidig er tro mod den oprindelige tekst.

Hvilke udfordringer er der i at lave en oversættelse?
”Én af de store udfordringer, der er, når man oversætter, er at der ikke findes nogen sand eller ultimativ oversættelse”, fortæller Leise. Oversættelser vil altid ligge i spændingsfeltet mellem grundsproget, tradition og filologi. Og i sidste ende beror den altid på, at man træffer en række valg og skøn.”

I og med, at man oversætter fra oldhebræisk har man en yderligere udfordring. Det hebræiske sprog uddøde nemlig i ca. 250 f.kr.

”Befolkningen begyndte at tale græsk i stedet for hebræisk, og det var reelt kun de synagogens mænd, der fortsat talte oldhebræisk.”

I perioden 250 f.kr – 130 f.kr. havde græsk vundet så stort indpas i befolkningen, at den jødiske bibel, der består af Det gamle testamente og de apokryfe skrifter blev oversat til græsk i den oversættelse, der kaldes Septuaginta. Septuaginta blev hurtigt betragtet som de kristnes bibel, og det er også fra denne, Jesus citerer i sine lignelse.

Hvordan oversætter men fra et uddødt sprog?
”Som nævnt beror en oversættelse altid på en række valg og vurderinger af den oprindelige tekst. En af de store udfordringer i denne oversættelse er, at det oprindelige hebræisk skriftsprog ikke indeholdte vokaler, da vokalerne var overleveret mundtligt.”

I det 7. århundrede påtog en række lærde mænd, masoreterne, at indarbejde et vokalsystem, der gjorde læsningen langt mere sikker. Det er disse skrifter, Leise har oversat efter.

Hvor griber du oversættelsen an? ”Alt oversættelse skal ses i lyset af den semantiske kontekst, der er skrevet i. Enkelte ord har flere forskellige betydninger. Hvis der er ord, der er vanskelige at oversætte, forholder man sig til andre hebræiske tekster og vurderer ud fra dem og deres kontekst, hvilken betydning der er indeholdt i ordet.”

Hvordan sikrer man sig, at oversættelserne forstås af nutidens danskere?
”Fra oldhebræisk til nudansk er der en kæmpe kløft, og man kan derfor opleve, at kernebegreber bliver oversat på meget forskellig vis. For eksempel anvender man i 1948-udgaven af Det gamle testamente betegnelsen Noahs ark, men man har i 1992-udgaven vurderet, at ordet ark var forældet, og man derfor valgte at oversætte det som Noahs skib, for at det gav mening på nudansk.

Hvad gør man, når der er flere måder at tolke en oversættelse på?
Oversættelser er en kampplads i det der ikke findes nogen sand eller universel oversættelse. Man vil altid være nødt til at træffe en række valg – de valg kan andre kan så være enige eller uenige i.” 

Kategorier Ukategoriseret