Kristi Himmelfartsdag – da Jesus steg til himmels

Udgivet af Maj Dandanell, man d. 11. maj 2020, kl. 12:30
Ukategoriseret

Fyrre dage efter Jesu genopstandelse i Påsken falder Kristi Himmelfartsdag, en helligdag, der markerer den dag Jesus atter forlader jorden.

Historien fortæller, at Jesus havde samlet sine disciple og ledte dem ud af Jerusalem og hen til Oliebjerget. Her taler han til sine disciple. Han forklarer dem, at Helligånden på et senere tidspunkt vil komme over dem og give dem kraft. Disciplene skal herefter være Jesu vidner og udbrede budskabet om ham til hele verden.

Han tager herefter afsked med dem og forsvinder i en sky.

Kristi himmelfart markerer afslutningen på Jesus' liv på jorden, men samtidig lover den en tilbagevenden i form af Helligånden, som skete i Pinsen ti dage senere. Da Jesus var på jorden var han rent fysisk bundet til ét sted. Helligånden kan derimod være overalt på jorden og gør det derfor muligt for Jesu disciple at sprede evangeliet i hele verden.

Der er ikke i den danske kirke som sådan forbundet nogle særlige traditioner med dagen, og den bliver ofte brugt som konfirmationsdag.

Kristi Himmelfartsdag ligger altid d. 6. torsdag efter Skærtorsdag og falder derfor på forskellige datoer hvert år. Den vil altid ligge inden for perioden d. 30. april og 3. juni.

I 2020 falder Kristi Himmelfartsdag d. 21. maj.