We are updating our website design to improve the experience on our site.

Kirke i en coronatid

Kirke i en coronatid
Udgivet man d. 18. maj 2020, kl. 09:48
Gudstjenester

Sognepræst Bent Arendt 

Folkekirken har 75% af befolkningen som medlemmer, den er også kirke for folk uden for medlemsskaren, og 15-20% er medlemmer af andre trossamfund, så folk uden religion er ret få. Med så stor en medlemsskare kan det være vanskeligt for folkekirken at sørge for alle, især i en coronatid, hvor også kirken har været isoleret. I Skt. Johannes Kirke har vi brugt internet og telefon til gøre noget. På hjemmesiden www.sktjohannes.dk og facebook ligger videoer med korte gudstjenester, og præsterne har dér skrevet tre indlæg om ugen. Telefonen har været flittigt brugt hos alle medarbejdere, og vedvarende har vi opfordret folk til at give lyd fra sig med ønsker og behov. Dåb, vielser og begravelser har vi udført med de gældende begrænsninger. Desuden er alt det praktiske og administrative, ofte usynlige arbejde fortsat som hidtil. Mange frivillige ved kirken har også gjort deres indsats. Vi lukker kirken op igen på torsdag Kristi Himmelfarts Dag kl. 14, selvom vi endnu ikke kender begrænsningerne.

Alligevel er vi smerteligt bevidst om, at mange mennesker har været ensomme og følt sig forladt. Ensomhed er selvforstærkende, man mister initiativet til at kontakte andre eller blot gå en tur, og der kan opstå bitterhed og skuffelse, som det kan være svært at komme sig over. Nu, hvor corona-isolationen er ved at lette, er det måske på tide at tale om, hvordan det har været. Vi kan kun opfordre til at kontakte os. Det er dit initiativ.

Førhen var præsten en del af samfundets fjerne, ophøjede embedsstand, som man tog hatten af for, og der har været en opfattelse af, at præster altid var ude på at missionere eller prædike moral, men det er for længst forbi. Nu er præsten en erfaren samtalepartner med vilje til at leve sig ind i andres liv uden anden hensigt end at lytte og komme mennesker i møde, hvor de er. Ved Skt. Johannes Kirke kan du ringe til: Præsterne Leise Christensen 2962 3732, Anette Brøndum 4012 8522, Bent Arendt 2972 8521 og kirke- og kulturmedarbejder Jette Haugaard Nielsen 5374 6705.