Hvad laver et menighedsråd egentlig?

Hvad laver et menighedsråd egentlig?
Udgivet af Maj Dandanell, tir d. 18. aug 2020, kl. 10:27
Menighedsrådsvalg

Alle folkekirker i Danmark ledes af menighedsrådet, som består af frivillige, der på demokratisk vis er valgt ind i rådet af sognets folkekirkemedlemmer og af sognets præster, der automatisk indgår i rådet. Menighedsrådsarbejdet handler om at skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse eller sagt med andre ord, så handler det om at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke.

Et menighedsråd vælges som udgangspunkt for en fire-årig periode og består af 6-15 medlemmer, foruden sognets præster.

Hvad laver menighedsrådet?
Menighedsrådets arbejde spænder vidt, idet de beskæftiger sig med alle aspekter ved kirkens arbejde og rammer. Det er eksempelvis budgetstyring, vedligeholdelse af bygninger, ansættelse af kirkens personale og kirkens sociale profil.

Det er blandt andet menighedsrådets opgave at planlægge de forskellige aktiviteter, som kirken tilbyder. Det kan for eksempel være babysalmesang, drop-in dåb, fyraftensgudstjenester, håndarbejdscafé og højskoledage.

Hvem kan sidde i menighedsrådet?
Hvis du er over 18 år og medlem af Folkekirken, har du mulighed for at blive valgt ind i et menighedsråd. Det er ikke et krav, at man er fast kirkegænger, for at man kan sidde i menighedsrådet.

Som nævnt ligger der mange funktioner, der skal udfyldes i menighedsrådet, og man har som medlem mulighed for at bidrage med ens specifikke kompetencer.


www.menighedsraad.dk