Hvad vil du med kirken? Interview med Lone Weiling og Leif Jensen

Hvad vil du med kirken? Interview med Lone Weiling og Leif Jensen
Udgivet af Maj Dandanell, tir d. 25. aug 2020, kl. 13:16
Menighedsrådsvalg

Kirken emmer af aktivitet og liv. Her bygges kristne værdier med relevans for samtiden, kultur formidles lokalt, og der tages et socialt ansvar med fællesskab og samtale, når livet er svært, og for mange er kirken ramme for livets vigtige begivenheder. Men hvordan gør vi det bedst? 

Det har du indflydelse på. 

Hvorfor er menighedsrådsvalget vigtigt? 
Lone: Her kan man få indflydelse og påvirke kirken, ligesom man kan påvirke samfundet ved et folketingsvalg. Her er det bare mere lokalt og håndgribeligt. Menighedsrådet er nærdemokrati, og det er medlemmerne, der tegner kirken. 

Hvorfor er menighedsrådets arbejde vigtigt?
Lone: Menighedsrådet har indflydelse på kirkens arrangementer, drift og økonomi. Der er store og små sager, og der er brug for mange forskellige kompetencer. Lige nu arbejdes der i menighedsrådet på fornyelse af arealerne omkring kirken, hvor kirken vil blive mere integreret med lokalområdet med rum for aktiviteter og et sted, hvor man har lyst til at opholde sig. 

Leif: Vores vigtigste opgave er at skabe gode rammer for kirkens liv med kristendommens budskab som kerne. Socialt arbejde og omsorg for andre mennesker, fælleskaber, foredrag, kultur, osv., og skabe forankring lokalt med skoler, institutioner, og så selvfølgelig drift. 

Hvis der er nogen, der overvejer, om arbejdet i menighedsrådet, er noget for dem. Hvad er så jeres anbefaling?
Lone: Go for it! Mød op. Tag en snak med os - alle er velkomne. Fællesskabet er en vigtig drivkraft. For mig har det været godt i forhold til min tro, men også mit sociale liv. Vi har et stærkt fællesskab i menighedsrådet og hjælper også hinanden, når nogen har det svært. 

Leif: Jo bedre fællesskab, desto bedre fungerer det. 

Er der særlige kræfter eller evner, I efterspørger til menighedsrådet?
Lone: Der er særlige ansvarsområder i forhold til bygninger, personale og økonomi, som kræver kompetente personer i menighedsrådet, hvor vi har dygtige medlemmer, men alle kompetencer er velkomne. Det ville selvfølgelig være optimalt med en god repræsentation med alder og uddannelse osv., så vi afspejler samfundet. Men alle er velkomne til at lægge engagement, som man formår, og få mulighed for indflydelse og opgaver på flere niveauer. 

Leif: Jeg tænker, det vigtigste er lysten og motivationen, at det er noget, man brænder for. At man kan se ud over sig selv. At man hjælper hinanden og andre, og gør kirken til et godt og rart sted at komme. 

Kommentarer

Tilføj kommentar