Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådet

Om Menighedsrådet

Menighedsrådet ved Skt. Johannes sogn udgøres af 14 valgte medlemmer og kirkens præster.

De valgte medlemmer blev valgt ved fredsvalg på den fælles sogneliste ved opstillingsmødet den 17. november 2020, da der ikke indkom yderligere lister. Sognelisten består af bl.a. Trøjborglisten og Ny Kirkeliste.

Der var konstituerende møde på det sidste møde i november hvert år. Mødet afholdes i Johannesgården. Mødet er et almindeligt offentligt møde.

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet holder som udgangspunkt møde i Johannesgården den 3. tirsdag i hver måned kl 17.30 - 20.30. Møderne er offentlige. Du kan se dagsordner og referater for møderne her.

Menighedsrådsmøde december 2016

Menighedsråd tiltrådte og kunne konstiturere sig den 17. november 2020. Menighedsrådet er valgt på baggrund af opstillingslisten ved informations- og opstillingsmødet den 13. september, da der ikke kom yderligere lister. Menighedsrådet er valgt for en fireårig periode.   

Vedtægter for Skt. Johannes Sogns Menighedsråd

Vedtaget ved menighedsrådsmøde den 21. februar 2017

Vedtægter følger standardvedtægter på området. 

Økonomi

Budgetter og regnskaber kan ses på Skt. Johannes Sogn side på sogn.dk, hvor der også findes yderligere faktuelle oplysninger om sognet.

CVR: 45873919

Formand
Lone Weiling
Marienlunds Alle 3
8200 Århus N
loneweiling@hotmail.com
Tlf.: 51211320

Næstformand
Leif Jensen
Godhavnsvej 11
8200 Aarhus N. 
leje@mail.dk
Tlf.: 86165627

Kirkeværge
Torkild Kjær
kirkevaerge@sktjohannes.dk
Tlf. 27215456 

Kontaktperson
Kate Hornbek
katehornbek@hotmail.com
Tlf.: 86164465 Mobil: 21754465

Kasserer
Peter Lautrup
pl@peterlautrup.dk
Mobil: 20130111

Sekretær

Byggesagkyndig
Niels Poulsen

Valgformand
Leif Jensen
leje@mail.dk
Tlf: 86165627  

 

Menighedsrådets øvrige medlemmer
Anette Hornbek Wells
Birte MacIntyre
Emilie Sindbjerg Duelund
Grethe Stensgaard Madsen
Jan Morell
Jane Holm
Jette Petersen
Jette Aamann Kristiansen 
Jette Riis 
Villy Schmith

Supleanter 
Hanne Lauersen 

Præster
Anette Brøndum
Leise Christensen
Mikael Byrial Jensen
 

Medarbejderrepræsentant
Gwyn Hodgson