Overvejer du at være frivillig i Skt. Johannes kirke, så vil vi gerne høre fra dig.
Kontakt kirkens frivilligekoordinator Bjarke Løvind: Telefon: 53 476 701/ Email: frivillig@sktjohannes.dk

Mange lægger et stykke frivilligt indsats i kirkens arbejde. Vi ønsker at være et mødested med mulighed for fællesskab, og et sted hvor man altid er velkommen som det menneske man er.

Der er mange måder at indgå som frivillig. Det kan være en at give en praktisk hånd eller tage et større ansvar - og nye ideer er altid velkomne. Nedenunder kan du se eksempler på hvordan frivillige er en del af kirkens arbejde.  

 

Gudstjenester

Ved kirkens gudstjenester medvirker frivillige med oplæsning af indgangsbøn og andre tekster i løbet af gudstjenesten. Det kræver, at man er tryg ved at stå overfor en forsamling og kan fremføre en tekst tydeligt og forståeligt. 

Trøjborg-Risvangen Besøgstjeneste

Bliv besøgsven. Nogle oplever at deres netværk er langt væk eller svundet bort. Måske bor børn og familie langt borte.En snak over kaffen eller gåtur med en besøgsven kan være et højdepunkt, der giver lys og aktivitet i hverdagene. Tag kontakt til vores koordinator Jane Holm, der også er medlem af menighedsrådet, eller frivilligkoordinator Bjarke Løvind. Du kan læse mere om besøgstjenesten og kirkens omsorgsarbejde her...

Aktiviteter for børn og unge

Frivillige ingår ofte i kirkens gudstjenester for børn samt gudstjeneste og spaghetti, eller de hjælper på anden måde med aktiviteter for børn og unge fra planlægning eller praktisk hjælp. Læs mere her...   

Aktiviteter for voksne

Kirken har mange aktiviteter hvoraf flere er helt eller delvist drevet af frivillige. Læs mere her...

  • Filmcafé afvikles af frivillige, der står for planlægning, valg af film og oplæg, samt spisning.    
  • Højlæsningsgruppe
  • Højskoledage planlægges af et udvalg af frivillige i samarbejde med kirke- og kulturmedarbejder Jette Haugaard Nielsen. Der skal laves mad og meget andet i forbindelse med en højskoledag som de frivillige står for. 
  • Julekalender 
  • Juleaften
  • Litteraturkreds fungerer på frivillig basis og mødes en gang om måneden. Gruppen planlægger selv hvilke bøger der læses og står selv for lån af bøger. 
  • Lørdagscafé er en eftermiddag en gang om måneden med foredrag, debat og hygge. Lørdagscafé beror helt på frivillige i forhold til planlægning og afvikling af de enkelte arrangementer.
  • Temaaftener.
  • Åbent Hus planlægges af kirke- og kulturmedarbejder Jette Haugaard Nielsen, men der er også mange frivillige, som giver en hånd med. F.eks. med oprydning, mad eller som ansvarlig for dages arrangement.    

Kirken frivilligpolitik

Skt. Johannes Kirke har udarbejdet en politik for frivilligområdet. Politikken tænkt som hjælp til at sikre et godt samarbejde i kirken, og mellem kirken og de mange, der gør en stor frivilligindsats.

Skt. Johannes Kirkes Frivilligpolitik...