Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkelige handlinger og registrering

Her kan du finde nyttig information om registreringer og kirkelige handlinger. Henvendelse vedr. registrering og kirkelige handlinger skal ske til kirkekontoret. Du kan desuden finde supplerende oplysinger på www.borger.dk, hvor der er en række selvbetjeningsmuligheder. Er du tvivl om tilhørsforhold eller om du har bopæl i Skt. Johannes Sogn kan du ved Kirkeministeriet læse nærmere om dine rettigheder til kirkelig bejening.  

Fødsel/faderskab

En fødsel anmeldes sædvanligvis af jordemoderen til moderens bopælssogn. Er forældrene ikke gift, skal forældrene anmelde faderskabet digitalt inden 28 dage via digitalanmeldelse på www.borger.dk Senest 6 måneder efter fødslen skal barnet have et navn, hvor både for- og efternavn indgår. Navngivning kan ske via www.borger.dk eller i forbindelse med dåb. 

Navngivning

Inden barnet er blevet 6 måneder skal forældrene, eller den der har forældremyndigheden over barnet, sørge for, at barnet får et for- og efternavn. Navngivning kan ske i forbindelse med dåb eller ved ansøgning på www.borger.dk. Er der behov for det kan man sagtes navngive barnet inden dåben på www.borger.dk.  

Du kan læse mere om navneregler på borger.dk. Det er også her, du/I registrerer navngivningen, medmindre den finder sted i forbindelse med dåb. 

Dåb

Ønsker I, at jeres barn skal døbes i Skt. Johannes Kirke, kontaktes kirkekontoret for at aftale en dato for dåben. I de fleste tilfælde kan kirkekontoret fortælle, hvilken præst der foretager dåben på den ønskede dato. Når I har aftalt en dato med kirkekontoret bekræfter i datoen og indsender relevante oplysninger med dåbsformular.

Senest 14 dage før dåben skal kirkekontoret vide, hvad barnet skal hedde, samt navn og adresse på mindst to og højst fem faddere. Oplysningerne kan indtastes i følgende formular.

I Skt. Johannes Kirke er der mulighed for at få sit barn døbt i forbindelse med gudstjensten om søndagen samt på visse lørdage, som fremgår af kalenderen. 

Læs mere her, hvis du er interesseret eller ønsker at tilmelde dit barn til konfirmandundervisning eller til minikonfirmand

Vielse

Ønsker I en vielse i Skt. Johannes Kirke, kontaktes kirkekontoret for at aftale en dato og tidspunkt for vielsen. Vielser placeres normalt med to timers inteval kl. 10, 12, 14 eller 16. Når I har aftalt dato med kirkekontoret bekræfter i tidspunktet og indsender oplysninger for registrering med vielsesformularen

Inden vielsen finder sted har præsten, der skal foretage vielsen, en samtale med parret. Prøvelsesattesten samt navne og adresser på to vidner afleveres til kirkekontoret. 

Vielses-/ægteskabserklæringen får ægteparret fra vielseskontoret ved kommunen eller via borger.dk. Erklæringen må ikke være mere end fire måneder gammel, når vielsen finder sted.

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab
Er man borgerligt viet, men ønsker en kirkelig velsignelse, kontaktes kirkekontoret ligeledes for at fastsætte dato og klokkeslæt for den kirkelige velsignelse.

Navneændring

Navneændring behandles af dit bopælssogn og anmeldes digitalt på borger.dk. Der er et gebyr for sagsbehandlingen i forbindelse med en navneændring, der skal betales forinden. Beløbet justeres hvert år og ligger på omkring 500 kr. Sker navneændringen i forbindelse med en vielse, og der er tale om navnesammenfald, undtages man for gebyr. Ved samtidig navneændring af børn under 18 eller ægtefælle/samlever betales kun ét gebyr. 

Digital anmeldse af navneændring på borger.dk

Navneregler borger.dk

Dødsfald

De fleste vælger at lade bedemanden ordne papirerne i forbindelse med dødsfald, men man er altid velkommen til at kontakte kirkekontoret, der gerne hjælper, vejleder og besvarer spørgsmål.
Vælger efterladte selv at ordne papirerne, skal man senest 2 hverdage efter dødsfaldet afleverer dødsanmeldelse og dødsattesten i afdødes bopælssogn. Dødsanmeldelsen kan indtastes på borger.dk 

På kirkekontoret aftales tid og sted for bisættelse/begravelse, samt hvilken præst, der medvirker.

Betingelsen for, at man kan blive bisat /begravet fra Skt. Johannes Kirke, er, at afdøde havde bopæl, løst sognebånd til en af kirkens præster eller havde en klar tilknytning til Skt. Johannes sogn.

Skt. Johannes kirke har ikke egen kirkegård, men ligger op ad Nordre Kirkegård, der er kommunal kirkegård. 

Den afdødes aske kan blive spredt over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har tilkendegivet et ønske om det. Der findes en blanket på borger.dk, der kan printes og benyttes til formålet. Husk at informere dine nærmeste om dit ønske. 

Attester

Kirkekontoret udsteder en række attester. Det kan ske ved personligt fremmøde og forevisning af gyldig ID. De fleste attester kan desuden bestilles via borger.dk til din e-boks eller til forsendelse til egen folkeregisteradresse.

Kirkekontoret kan normalt kun give indsigt i borgeres egne og børns oplysninger, indtil børnene er fyldt 18 år. I bindelse med slægstforskning og lingnende henvises til Rigsarkvitets arkivileronline.

Medlemskab

Alle kan blive medlem af Folkekirken. Eneste forudsætning for medlemskab er, at du er kristent døbt. Det er op til dig, hvordan og hvorfor du ønsker at være en del af folkekirken. Folkekirken er rummelig for mange fortolkninger af tilværelsen og af bibelen. 

Ændring af Medlemskab er et personligt anliggende og må kun udføres af personen selv, medmindre der foreligger en fuldmagt. Ved ændret medlemsforhold fremsendes ny Fødsels- og dåbsattest. 

Du kan ændre dit medlemsforhold via sikkermail eller ved personlig henvendelse til kirkekontoret mod forevisning af gyldig ID.

Du skal oplyse navn, adresse, CPR.nr., om du ønsker, at genintræde eller udmelde dig, dato samt fødsels- eller dåbssogn.      

Du er altid velkommen til at tale med en af kirkens præster om din overvejelser, eller du kan kontakte kirkekontoret.  

 

Sognebånd

Som medlem af folkekirken hører man som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor man bor. Man kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte sig til en præst i et andet sogn. Ved at løse sognebånd får man ret til at blive betjent af den præst, man har løst sognebånd til. Anmodningen om at blive sognebåndsløser skal være ledsaget af oplysninger om navn, personnummer og adresse. Hvis præsten ønsker det, skal man også give en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd. Anmodning kan ske her via formular eller ved henvendelse til præst eller kirkekontor.  

Find yderligere information om sognebåndsløsning på kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk