Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkens værdier

Skt. Johannes kirke

I Skt. Johannes Kirke arbejder vi konstant på at være en nutidig kirke for både unge og ældre, enlige og familier. "Det er vores vision at få kristendommens store ord ned på jorden gennem nutidig forkyndelse. Vi vil inddrage alle, der vil komme i kirken i et fællesskab på tværs af aldersgrupper og sociale lag."

Evangelisk-Luthersk

Med reformationen blev den danske kirke evangelisk-luthersk. Ordet evangelisk fortæller, at det er en protestantisk kirke, ikke en katolsk. Ordet luthersk fortæller, at dette er en kirke, der er bygget på reformatoren Martin Luthers teologi. Det vil sige den foruden Bibelen og de to oldkirkelige torsbekendelser har Luthers lille Katekismus og Den Augusburgske Bekendelse som en del af sin lære. Der ikke nogen nyere samlende bekendelses- eller formålserklæring for folkekirken. 

Folkekirke 

Siden Grundlovens indførelse i 1849 har vi kaldt kirken for Den Danske Folkekirke. Den danske kirke er den første i verden, der kalder sig en folkekirke. Der kan gives forskellige forklaringer på, hvad forskellen er på en folkekirke og en statskirke. Men grundlæggende kan man sige, at vi kalder det for en folkekirke for at signalere, at det ikke er statens kirke, men folkets. Knap 79% af den danske befolkning er medlemmer, og kirken har en flad struktur med en høj grad af lokal selvbestemmelse.