Information ved leje af Johannesgården

Udlejning til reception

I forbindelse med de kirkelige handlinger i Skt. Johannes Kirke: Dåb, bryllup (Kun receptionen, ikke selve festen), begravelse/bisættelse kan Johannesgården lejes til en reception af max. 6 timers varighed, hvis der ikke er andre arrangementer samtidig.

Reservation kan tidligst foretages 3 måneder, før receptionen afholdes. Ved bisættelse/begravelse fra Nordre Kirkegård kan lokalerne undtagelsesvis lejes til reception, såfremt én af kirkens præster har medvirket, og/eller der er væsentlig tilknytning til sognet.  Arrangementer af kirkens medarbejdere eller menighedsrådet går forud for private receptioner.

Receptionens varighed skal respekteres, lokalerne skal afleveres opryddede og forladt senest 8 timer efter afslutningen af den kirkelige handling. Overholdes dette ikke, kan depositum fortabes. Ønsker man at leje Johannesgården til reception, spørges kirkekontoret. Receptionens afvikling aftales med kirketjeneren.

Pris for leje, inkl. slutrengøring (fra 01.03.17) af 1 lokale(ca. 30 personer): 1500 kr. + 800 kr. i depositum, for leje af 2 lokaler (ca. 50 personer): 2000 kr. + 800 kr. i depositum, leje af 3 lokaler (knap 100 personer): 2500 kr. + 800 kr. i depositum. Depositum og leje betales forud.
Det kan forekomme, at andre lokaler er i brug samtidig, herunder køkkenet.


Andre lejemål

Johannesgården kan udlejes eller udlånes til andre arrangementer efter ansøgning til menighedsrådet.  Der sendes en ansøgning til Menighedsrådet, Skt. Johannes Kirke kontor, Skt. Johannes allé 1, 8000 Aarhus C, tlf. 8613 7373, mail: Sanktjohannes.sognaarhus@km.dk. Ansøgeren kan normalt forvente svar i løbet af én måned. Leje følger samme retningslinjer som ved reception (se ovenfor).


Praktisk afvikling af reception/arrangement

Lejer skal selv sørge for borddækning og opstilling. Efter arrangementet skal køkkenet være ryddet og opvasken taget, skraldespande skal være tømte og lokalerne er ryddet op med bordopstilling efter kirketjenerens anvisning. Arrangøren har pligt til at meddele kirketjeneren, hvis inventar eller udstyr er blevet ødelagt.

Udgifter til reparation og nyanskaffelse bliver fratrukket depositum. Er Johannesgården ikke klargjort ved arrangementets begyndelse, kontaktes én af kirkens medarbejdere inden arrangementets afholdelse for nærmere aftale. Eventuelle uoverensstemmelser afklares overfor menighedsrådet.

Skt. Johannes Kirkekontor, Skt. Johannes allé 1, 8000 Aarhus C, tlf. 86137373, mail: Sanktjohannes.sognaarhus@km.dk.