Menighedsrådet

       
 Birte MacIntyre

Julekalender
Julemarked
Aktivitetsudvalg
Håndarbejdscafé
Lørdagscafé

 
 Bodil Ejskjær

 

 

 

 
 

 

 

 
 Jan Morell

Redaktionsgruppen
Bygherreudvalg

 

 

 
 Jane Holm

Besøgstjenesten
Sogneindsamling v/Folkekirkens Nødhjælp
Valgbestyrelsen

 

 
 Jette Petersen
 

Filmcafé
Gudstjenesteudvalg
Temaaftensudvalg

 
 Jette Riis

Forretningsudvalg
Økonomiudvalg

 

 

 

 Kate Hornbek
 katehornbek@hotmail.com
 Tlf.: 86 16 44 65
 Mobil: 21 75 44 65

Kontaktperson
Forretningsudvalg
4. maj udvalg
Temaudvalg
Håndarbejdscafé
Gudstjenesteudvalg

 
 Leif Jensen
 leje@mail.dk
 Tlf.: 86 16 56 27

Næstformand
Kirkeudvalg
Bygherreudvalg
Økonomiudvalg
Valgformand og valgbestyrelse
4. maj udvalget
Lørdagscafé
Nytårskur
Udvalg for juleaften

 
 Lone Weiling
 Marienlunds Alle 3
 8200 Århus N
 formand@sktjohannes.dk
 Tlf.: 51 21 13 20
 

Formand
Forretningsudvalg
Økonomiudvalg
Kirkeudvalg
Bygherreudvalg
Redaktionsgruppen
4. maj udvalget
Håndarbejdscafé
Gudstjenesteudvalg

 

 

 

 

 

 

 

 Peter Lautrup
 pl@peterlautrup.dk
 Tlf.: 86 16 05 86
 Mobil: 20 13 01 11

Kasserer
Forretningsudvalg
Formand for Økonomiudvalg
Formand for Kirkeudvalg
Formand for Bygherreudvalg

 

 
 Villy Schmith

Sekretær for Menighedsrådet
Lægmandslæsere
Lørdagscafé
Aktivitetsudvalg
Gudstjenesteudvalg