Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkens brug af billeder

Det er vigtigt for Skt. Johannes Kirke at fortælle kirkens brugere og interesserede om kirkens arbejde i ord og billeder, og at dette sker på en ordentlig måde med respekt for brugerne af kirken og i overensstemmelse med lovgningen på området. Her kan du læse Datatilsynets vejledning fra oktober 2019.   

Generelt

Offentliggørelse af billeder på internettet af genkendelige personer betragtes som en behandling af personoplysninger. Det gælder uanset om billedet er ledsaget af en tekst, der identificerer den pågældende. Et billede med genkendelige/identificerbare personer udgør således oplysninger om disse personer.

De databeskyttelsesretlige regler skal derfor være opfyldt, for at en sådan behandling (offentliggørelse af billedet) lovligt kan finde sted. Det indebærer bl.a., at vi inden vi offentliggør billedet, skal have et grundlag for at gøre det. Vi skal endvidere sørge for, at den eller de personer, der er på billedet, er vidende om, at vi har tænkt os at offentliggøre billedet på internettet, så de har mulighed for at reagere, f.eks. gøre indsigelse imod det.

Ved vurderingen af, om der kan ske offentliggørelse af et billede på baggrund af en interesseafvejning, kommer det bl.a. an på karakteren af billedet, herunder hvor og hvorfor billedet er taget, i hvilken sammenhæng billedet indgår, og hvad der er formålet med offentliggørelsen. Det er afgørende, at de personer, der er på billedet, ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i forbindelse med markedsføring eller andet kommercielt øjemed. Alderen på personen på billedet skal i den forbindelse også tages i betragtning. Overvej derfor altid, hvilke eventuelle indvirkninger eller konsekvenser en offentliggørelse af billedet kan have for de personer, der er på billedet.

Eksempler på billeder, der som udgangspunkt kan offentliggøres uden samtykke:

Billeder af publikum til en koncert

Billeder af besøgende i en zoologisk have eller lignende

Billeder optaget under en fritidsklub eller forenings udfoldelse af aktiviteter