Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Der er ikke indkommet yderligere lister til menighedsrådet efter valgforsamlingen d. 15. september. Valgte personer ved valgforsamlingen er derfor valgt ind i menighedsrådet for næste perriode. Menighedsrådet konstituerer sig ved menighedsrådemdet d. 17. november. Resultatet ses her...


 Valgbestyrelsen i Skt. Johannes Sogn

Leif Jensen, formand for valgbestyrelsen:  leje@mail.com  / tlf. 86 16 56 27

Lone Weiling, menighedsrådsformand:  formand@sktjohannes.dk / tlf. 51 21 13 20 

Jane Holm , menighedsrådsmedlem:  janevibeh@hotmail.com / tlf. 30 49 64 65 

Du er velkommen til at kontakte valgbestyrelse vedr. spørgsmål om menighedsrådsvalget. 

Mere information om menighedsrådsvalget 

Folkekirken.dk 

Landsforeningen af menighedsråd

Kirkeministeriet 

Kort om menighedsrådsvalget

Den 18. august: Informationsmøde

Den 15. september: Valgforsamling

Her kan det hele blive afgjort, hvis der i forsamlingen bliver enighed om en fælles opstillingsliste, som bringes til afstemning. Kontakt valgbestyrelsen, hvis du gerne selv vil stille op eller stille med en liste ved valgforsamlingen. 

Kan der ikke med opstillingslisten d. 15. september stilles et fuldt menighedsråd skal der afholdes ekstraordinær valgforsamling d. 6. oktober.

Indleveres der ikke yderligere kandidatlister indtil 4 uger efter valgforsamlingen er valget afgjort. 

Indleveres der flere kandidatlister indenfor 4 uger af valgforsamlingen skal der afholdes valg i sognet d. 17. november.

Menighedsrådet konstituerer sig inden udgangen af november 2020

 

Eventuelt afstemningsvalg

Der blev ved valgforsamlingen d. 15. september afholdt valg og stillet et fuldt menighedsrård. 

Indleveres der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020, en kandidatliste, udløses et afstemningsvalg. Kandidatlisten skal være underskrevet af et antal stillere svarende til det antal menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i sognet. I Skt. Johannes Sogn er det 14 medlemmer.

​Kandidatlisten afleveres på den af kirkeministeriet udarbejdede formular til valgformand Leif Jensen. Godhavnsvej 11, 8200 Aarhus C. senest d. 13. oktober 2020 kl. 19.00. 

Evt. afstemningsvalg skal afholdes den 17. november 2020.